Povinné ručení je laické označení – užívané však širokou veřejností – pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Definováno je v zákoně č. 168/1999 Sb. Pojištění je zákonné pro všechna vozidla, určená pro provoz na pozemních komunikacích, a jeho cílem je ochrana zdraví a majetku třetích osob. Bez uzavřeného povinného ručení vlastně nesmíte vůbec vyjet na silnici, a to dokonce ani na elektrokole nebo koloběžce s motorem nad 250 W. Povinné ručení, sjednané online, je velkým pomocníkem pro každého automobilistu. Šetří čas i peníze. A proto se pojďme blíže podívat, jak tohle pojištění online vlastně vyřídit.

Kde sjednat povinné ručení online

Povinné ručení online lze sjednat téměř v každé pojišťovně; tuto možnost najdete na jejich webových stránkách. Dále se sjednáváním tohoto druhu neživotního pojištění zabývají společnosti, které připravili různé internetové aplikace a online kalkulačky na autopojištění online. Jejich prostřednictvím ušetříte spoustu času, můžete se věnovat nabídkám různých pojišťovacích ústavů, a navíc je můžete mezi sebou srovnávat (také s ohledem na vaše bonusy a malusy). Tak si vyberete produkt, který bPovinné ručení, sjednané online, je velkým pomocníkem pro každého automobilistu. Šetří čas i peníze. A proto se pojďme blíže podívat, jak tohle pojištění online vlastně vyřídit.ude nejlépe odpovídat vašim představám a potřebám a jistě natrefíte i na nejlevnější povinné ručení. Kromě toho na webech najdete rady a tipy odborníků, jak ještě více ušetřit. A které internetové portály nabízejí možnost srovnat si produkty povinného ručení? Srovnejto, Rixo, TopPojištění, Klik.cz, e-pojištění, a celá řada dalších. Využijte tedy tyto srovnávače, abyste pojistné nehradili zbytečně vysoké – u jiného pojistitele může být zrovna vaše auto pojištění levnější.

Co je potřeba k online pojištění auta

Použití online kalkulačky nebo uzavření online pojištění auta přímo na webu pojišťovny nebo zprostředkovatele pojištění: když si na internetu takovou kalkulačku vyberete, zadáte do ní údaje o své osobě a také o vašem vozidle (obvykle stačí data z velkého technického průkazu), tak vám kalkulačka během několika minut vygeneruje nabídky, do nichž se automaticky promítnou i vaše bonusy a malusy. A vy už si jenom zvolíte tu, která vám nejlépe vyhovuje. Takto snadno si můžete pojistit auto. A kdybyste se přece jenom netrefili, zákon praví, že můžete smlouvu do dvou měsíců bez udání důvodu zrušit a přehlásit se k pojišťovně jiné.

Co Vás čeká a nemine po sjednání pojištění auta

Po online uzavření autopojištění – tedy pojistné smlouvy na povinné ručení, vám následně přijde poštou smlouva v listinné podobě a s ní taktéž zelená karta – tu musíte mít vždycky ve vozidle, neboť i při namátkové kontrole by vám hrozila pokuta až 3 tisíce korun. Ovšem to, co musíte udělat ještě před tím, je uhradit pojistné na první sjednané období, jinak by byla online pojistka na auto zrušena. Zde je zapotřebí připomenout, že sjednané pojistné můžete hradit čtvrtletně a ročně. A z hlediska úspornosti vychází jednorázová roční platba levněji.

Co určuje cenu povinného ručení

Žádná pojistka na auto online není hotovým kompletním produktem. Pro každé jednotlivé vozidlo se musí cena nejprve vypočítat, a to na základě řady faktorů. Každá kalkulačka nebo aplikace pojišťovny po vás bude požadovat několik údajů, které jsou pro výpočet pojistného na váš automobil nezbytné. Především je to objem válců, popřípadě výkon motoru v kW; připlácet se bude za starší vozy, dražší jsou auta ve městech, protože tam kvůli hustému provozu hrozí vyšší riziko nehod. Výši pojistného může ovlivnit i to, jací řidiči jste vy sami – jistě už víte, že když jezdíte po určenou dobu bez nehody, máte možnost získávat určité bonusy. A právě za ty je možné získat na pojistném slevu. Některé z údajů musíte vyplnit povinně, jiné jsou dobrovolné. Čím více jich však vypíšete, tím přesněji dokáže kalkulátor cenu vašeho online povinného ručení spočítat. I za online sjednání často dostane pojistník slevu. Vezmete-li tedy v potaz všechny faktory, dokážete si za pouhou čtvrthodinku zařídit levné povinné ručení na auto.

Co jsou limity u povinného ručení a co pojištění vlastně kryje

Jste v situaci, že váháte, jaký limit povinného ručení byste měli zvolit pro své nové auto? Anebo si u své stávající pojistky nejste jisti, co uvedené číselné hodnoty vlastně znamenají?! Už při sjednávání pojistné smlouvy je důležité, abyste si limit povinného ručení zvolili správně. Vždyť škody při nehodách jdou v dnešní době mnohdy až do milionů! A jste-li viníkem nehody, všechny platby byste jinak musel hradit sám. Proto vlastně zákon o povinném ručení existuje, aby i vás ochránil.

Při nehodě pak pojišťovna za vás uhradí jak újmu na zdraví a ušlý zisk poškozené osobě, tak i odškodnění za úmrtí; škody, jež vzniknou poškozením, zničením nebo ztrátou věci (vozidla, popř. i dalšího vybavení); škodu vzniklou odcizením věci (opět se týká vozidla i dalších věcí), jestliže poškozená osoba následkem nehody ztratila schopnost ji opatrovat; a taktéž účelně vynaložené náklady, spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků z povinného ručení.

Zde sami vidíte, že součet těchto nákladů bude s největší pravděpodobností dosahovat i několik desítek milionů! A jestliže si stanovíte v pojistné smlouvě limity nízké, pojišťovna bude škody hradit pouze do jejich výše, a všechny ostatní náhrady budete muset zaplatit vy jako viník nehody. S vyššími limity nebude možná vaše povinné ručení nejlevnější, avšak věřte, že se rozhodně vyplatí, obzvláště používáte-li svoje auto každodenně.

Nejnižší limit, stanovený zákonem, činí 35 milionů korun na každou zraněnou či usmrcenou osobu a 35 milionů korun na majetkovou újmu pro všechny poškozené. Každá z pojišťoven však nabízí své pojistné produkty s limity v různých cenových hladinách, mnohdy i s plněním 250 milionů Kč za újmy na zdraví a stejnou sumu i za majetkovou škodu. A proto je zapotřebí dobře zvážit, jaký vám každá další stokoruna na pojistném může v případě nehody přinést užitek. Ani při sjednání povinného ručení online na tohle rozhodnutí nemusíte být sami; odborníci vám rádi emailem nebo telefonicky poradí.

Co všechno nekryje povinné ručení

Zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tedy povinné ručení slouží k pokrytí škod, které vy jako majitelé vozidla, můžete způsobit jiným účastníkům silničního provozu. Nekryje tedy škody na vlastním vozidle a zdraví. Pokud nechcete všechny závažné škody na svém vozidle platit, bude pro vás vhodné uzavřít ještě také havarijní pojištění. Od věci možná nebude ani vaše vlastní úrazové pojištění.

Co dělat po nehodě, a jak v praxi čerpat plnění z povinného ručení

 • Je-li to v dané situaci možné, popište a zakreslete do formuláře, který byste měli mít ve vozidle, jak k nehodě došlo.
 • Jste-li viníkem nehody, musíte nehodu nahlásit pojišťovně, v níž máte uzavřeno povinné ručení. Lze to provést telefonicky, přes online formulář na stránkách dané pojišťovny, taktéž se můžete dostavit přímo na pobočku.
 • Poškozenému poskytněte údaje, které budou nutné k uplatnění práva poškozené osoby na náhradu škody z vašeho povinného ručení (vaše osobní údaje – třeba ofotit OP, ŘP; pojišťovnu a číslo pojistky; číslo zelené karty, typ a SPZ vozidla)
 • V případě, že došlo ke způsobení škody, která je vyšší než 100 tisíc korun, při újmě na zdraví nebo úmrtí, anebo v případě, kdy se na tom s poškozenou stranou dohodnete, je zapotřebí zavolat policii.
 • Poté už pojišťovna sama zahájí řízení s poškozenou stranou a vás k tomu bude potřebovat jen ve výjimečném případě. Poškozený doloží pojišťovně doklady o vzniklých škodách a pak už jen čeká na vyplacení. Některé pojišťovny poskytují i zálohy na pojistné plnění dřív, než dojde k doložení a dořešení situace.

Kdy je možné povinné ručení ukončit

 • při prodeji vozidla
 • při vyřazení vozidla z evidence
 • do dvou měsíců od uzavření smlouvy
 • do tří měsíců od pojistné události
 • ke konci pojistného období, tj. nejpozději 6 týdnů před výročnímu datem uzavření pojistné smlouvy
 • nebudete-li souhlasit se změnou ceny povinného ručení, a to do 1 měsíce ode dne, kdy vám toto pojišťovna oznámí